GO TO BRAND 2017

Amii Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych”

Przedmiotem projektu jest promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez wystawiennictwo na prestiżowych imprezach targowych. 

Celem projektu jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku branży wodno-instalacyjnej, wejście na nowe rynki zbytu oraz zdobywanie nowych klientów.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost sprzedaży eksportowej oraz podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. 

Dofinansowanie projektu z UE: 661 275,00 PLN

Wartość projektu: 987 629,00 PLN

GO TO BRAND 2019

Amii Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Promocja filtrów do wody poprzez udział w misjach wyjazdowych i targach specjalistycznych”

Przedmiotem projektu jest promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez wystawiennictwo na prestiżowych imprezach targowych, a także poprzez udział w misjach wyjazdowych.  

Celem projektu jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku branży wodno-instalacyjnej, wejście na nowe rynki zbytu oraz zdobywanie nowych klientów.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost sprzedaży eksportowej oraz podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. 

Dofinansowanie projektu z UE: 229 250,00 PLN

Wartość projektu: 458 500,00 PLN

GO TO BRAND 2020

Amii Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój marek firmy Amii Sp. z o.o. poprzez udział w misjach  i targach zagranicznych”

Przedmiotem projektu jest promocja produktów firmy Amii Sp. z o.o. poprzez wystawiennictwo na prestiżowych imprezach targowych, a także poprzez udział w misjach wyjazdowych.  

Celem projektu jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku branży wodno-instalacyjnej, wejście na nowe rynki zbytu oraz zdobywanie nowych klientów.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost sprzedaży eksportowej oraz podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. 

Dofinansowanie projektu z UE: 337 150,00 PLN

Wartość projektu: 674 300,00 PLN

INNOWACJE

Amii Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy

Europejskich „Innowacyjne urządzenia filtrujące wodę wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne”

Projekt obejmuje wprowadzenie do oferty Amii oraz na rynek innowacyjnego produktu.

Celem projektu jest poszerzenie oferty firmy AMII o nowoczesne, innowacyjne urządzenia wysokiej jakości oraz podniesienie konkurencyjności firmy.

Rezultatem projektu będzie opracowanie nowej grupy urządzeń filtracyjnych wykorzystujących w swojej pracy nowoczesne technologie informatyczne. 

Dofinansowanie projektu z UE: 364 500,00 PLN

Wartość projektu: 996 300,00 PLN

MINERALIZATOR

Amii Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy

Europejskich „Złoże mineralizujące o kontrolowanym stopniu uwalniania minerałów”

Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych zmierzających do przygotowania złoża mineralizującego umożliwiającego w stopniu istotnie wyższym niż dotychczas uwalnianie minerałów do wody.

Celem projektu jest rozwój firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowych innowacyjnych produktów.

Rezultatem projektu będzie opracowanie metody wytwarzania nowego rodzaju złoża mineralizującego i neutralizującego do wody.

Dofinansowanie projektu z UE: 97 369,15 PLN

Wartość projektu: 154 953,00 PLN